Educació Infantil

  • Racons
  • Projectes
  • Tallers
  • Blog

Realitzem Racons de Matemàtiques, Llengua, Grafisme i Conversa , que adaptem a la programació del curs, a les Festes i al Projecte.

Es fan setmanalment en sessions de matí, utilitzant sempre material manipulatiu.

Es treballa en petits grups, segons nivell d’aprenentatge i de cada racó se’n fa càrrec un mestre.

L’objectiu d’aquesta activitat és l’assoliment de l’autonomia personal de cada alumne.

cicle infantil projectes

En aquest Cicle  comencem  a treballar per Projectes a partir del nom de la classe. Aquesta metodologia ens permet treballar en funció dels interessos dels nens i nenes, alhora que afavoreix la implicació i participació de les famílies.

Treballar per Projectes permet utilitzar tot un ventall de recursos que l'Escola posa  a l’abast dels alumnes, que els ajuda a pensar per ells mateixos.

cicle infantil tallers

Tenim dues modalitats de tallers: els que es treballen comuns a tota la Primària (Expressió Escrita i Resolució de problemes) i els específics de l'Ed. Infantil (Joc simbòlic i Ciències-Hort).

Es fan setmanalment i utilitzant material manipulatiu i la competència digital.

L'objectiu dels primers és d'aprenentatge, pel que fa a l'Escriptura i a la resolució de problemes i  potenciació de  l'experimentació, creativitat i autonomia en els segons.

Podeu visitar el blog d'educació infantil fent click en aquest enllaç.

 

Live betting in bet365 Sport now.