Cicle Inicial

  • Projectes
  • Racons/Tallers
  • Ciències
  • Blog

Dins les diverses metodologies que s’utilitzen a l’aula, els projectes fomenten entre els alumnes un tipus d’aprenentatge centrat en les seves pròpies motivacions, on ells mateixos trien el tema d’estudi, cerquen la informació, l’analitzen i la utilitzen per donar resposta als interrogants que s’han plantejat.

Seguint en la línia començada a l’Educació Infantil es continua treballant a partir del nom de la classe, tot i que també es realitzen altres petits projectes que van sorgint al llarg del curs en funció de les inquietuds dels alumnes.

Racons:

Amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal, a fiançar i ampliar  coneixements treballem dues sessions setmanals de racons, una a l’àrea de  llengua i l’altre a la de matemàtiques. El treball es realitza en grups reduïts i amb materials manipulatius diversos, per tal que cada alumne pugui desenvolupar les seves capacitats i progressar en els seus aprenentatges.

Tallers:

La realització setmanal dels tallers comuns a tota la Primària es divideix en el treball de l’Expressió Escrita on l’objectiu principal és millorar en la competència escrita per tal que l’alumne tingui fluïdesa a l’hora d’expressar-se correctament en les diferents tipologies textuals.

I la Resolució de Problemes on tenim com objectiu construir un espai d’anàlisi on cada alumne pugui crear les seves pròpies estratègies per tal de resoldre i afrontar amb confiança els diferents tipus de problemes que es plantegen a l’aula.

cicle inicial ciencies

Ampliem l’àrea de Medi amb el treball més manipulatiu i experimental tant a l’aula de ciències com a l’hort per tal d’aconseguir que els nostres alumnes s’acostin a la ciència i siguin capaços de comprendre i interpretar la realitat que els envolta tot aprenent d’una manera motivadora i significativa.

Podeu visitar el blog de cicle inicial fent click en aquest enllaç.

 

Live betting in bet365 Sport now.