Projecte Lingüístic

projecte lingüísticDins del marc legal al Projecte Plurilíngüe de Centre (PPC) es contempla:

 - El català com a llengua pròpia en tots els nivells i les modalitats educatives.

 - L’ús del català com a llengua vehicular d’expressió normal en llurs activitats docents i administratives, tant les internes com les externes.

 - L’ensenyament del català i castellà tenen garantida la seva presència en els plans d’estudi, de manera que tots els alumnes qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dus llengües oficials al final de l’educació obligatòria.

 - La introducció de l’anglès com a llengua estrangera,  a partir de P4.

 En el nostre PPC es posa de manifest l'imp0uls d’un projecte plurilingüe on s’articula l’ensenyament de les tres llengües i s’explicita el seu tractament dins el currículum.

Podeu veure el nostre projecte d'àngles clicant l'enllaç.

Live betting in bet365 Sport now.