Ed.Física/Psicomotricitat

educacio física psicoTreballem l’educació física basada en el bloc d’activitat física i salut, oferint a l’alumne mitjans i recursos per integrar l’activitat física en la vida quotidiana, potenciant així, una tendència cap el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona.

 Es treballa tant de forma individual com en grup, descobrint totes les possibilitats de la pràctica d’aquesta àrea, enfrontant-se a nous reptes per poder adquirir respostes múltiples i ser ric en coneixement.

 Relacionem l’àrea amb l’educació artística, treballant-la des de dues vessants: la interacció amb la pròpia persona des del punt de vista dels sentiments i sensacions pròpies i la interacció  amb l’entorn i els llenguatges d’expressió, comunicació i representació.

 Les activitats han de potenciar les actituds i valors propis d’una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l’entorn.

Podeu visitar el blog d'Educació Física/Psicomotricitat fent click en aquest enllaç.

Live betting in bet365 Sport now.